Groep
Historische Muurreclames Zwolle
10/06/2015
298
5 items

Historische Muurreclames Zwolle

Historische Muurreclames Zwolle is een zgn. "Burgerinitiatief". Dus geen stichting, vereniging of wat dies meer zij. Gewoon twee bevlogen mensen (Evert J@n Entzinger en Rolf Poolman) die pogen de laatste resten van muurreclames in de stad te doen behouden, restaureren of zelfs verdwenen reclames terug te brengen. Ons netwerk is onze sterkste troef. Team Monumentenzorg van de Gemeente Zwolle en de landelijke stichting "Tekens aan de Wand" staan achter ons, en met behulp van" Zwolle Doet! " hebben we op de Beursvloer038  in 2014 een mooie start kunnen maken met de opbouw van ons netwerk. We stellen ons ten doel zoveel mogelijk het onderwijs, te weten Cibap (excellentieroute Restauratietechnieken), bij ons werk te betrekken, omdat wij vinden dat (MBO) jongeren de beschermers van de toekomst zijn. Dankzij subsidie van "De Gasthuizen" in mei 2015 zijn wij in staat om ook financieel aan de eerste drie objecten bij te dragen (resp. "Koperslagerij", "Meubelmagazijn Stibbe", en "RK-Fröbelschool"). We houden ons aanbevolen voor tips over muurreclames en eigenaren die graag willen meewerken.